Водопроводни системи

Изграждането или реновирането на водопроводната инсталация е процес, който се свежда до множество последователни технически дейности, като от особена важност е на първо място да се постави въпроса за избора на вида тръби и фитинги към тях. Тази стратегия трябва да бъде съгласувана и ясно формулирана още на предварителен идеен етап според битово комуналните или промишлени нужди, за да се конструира една коректно и икономично проектирана водопроводна инсталация в резултат и да се избегнат последващи аварии и подмяна.Трябва да се вземе под внимание коравината на материала,налягането на водопроводната мрежа, температурното разширение на материала от който са изградени тръбите, експлоатационния живот им живот, лесен монтаж и поддръжка. В съвремието избора на материали е изключително богат, като постепенно навлизат все повече иновативни и икономични решения за водопроводните инсталации.