innovation-2

Над 15 години на българския пазар

Юроком 2000 е фирма с утвърдени позиции на комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация и отопление за изграждане на сградни инсталации, инфраструктурни и промишлени обекти. През последните години в портфолиото си добавихме и продукти за укрепване на свлачища, диги, речни насипи, изграждане на пътна и тунелна инфраструктура, депа за опасни и неопасни отпадъци и рекултивации.

През изминалите години работихме за изграждане на ползотворни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти.

Обекти

  • София Саут Ринг Мол
    anemptytextlline
  • КСБ – Камара на Строителите
    anemptytextlline
  • City Park Residence
    anemptytextlline