КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

При изграждането на една канализационна система, на първо място изниква въпроса какъв би бил избора на вида тръби, от които ще бъде изградена, така че да се осигури висока надеждност за максимално време на употреба. Едни от основните и най-значителни критерии при избора им, са коравина на материала, експлоатационния живот на системата, лесен монтаж и поддръжка.

До настоящият момент, фирма Юроком 2000 се стреми да  редложи на своите клиенти богат асортимент от различни по материал тръби, в зависимост от нуждите.