Нетъкан текстил

  Предлагаме широка гама от нетъкани полипропиленови иглонабити текстили, проектирани за висока водопропускливост и отлични сепариращи свойства. Обработват се топлинно от едната страна, за да се подобрят хидравличните им свойства. Те са с малка площна маса и малък размер на порите, което ги прави функционални при конструиране на дренажни суоръжения.Гамата от нетъкани геотекстили е много подходяща за използване като филтър при решаване на проблеми с ерозията, например.

  Насипи покрай реки,канали и брегоукрепване. По желание типа на влакната може да се променя, за да се постигнат определените хидравлични свойства.

  Приложение:

  Хидротехнически инженерни съоръжения
  Строителство и укрепване на пътища
  Дренажи
  Сметища
  Асфалтови настилки

  BS6 Геотекстил TIPPTEX   BS6    85 g/m2 100/2 m PP 0.82 м2
  BS6 500 Геотекстил TIPPTEX   BS6    85 g/m2 100/5 m PP 0.82 м2
  BS7 Геотекстил TIPPTEX   BS7    90 g/m2 100/2 m PP 0.85 м2
  BS7 500 Геотекстил TIPPTEX   BS7    90 g/m2 100/5 m PP 0.85 м2
  BS8 Геотекстил TIPPTEX   BS8  100 g/m2 100/2 m PP 0.92 м2
  BS8 500 Геотекстил TIPPTEX   BS8  100 g/m2 100/5 m PP 0.92 м2
  BS9 Геотекстил TIPPTEX   BS9  110 g/m2 100/2 m PP 0.99 м2
  BS9 500 Геотекстил TIPPTEX   BS9  110 g/m2 100/5 m PP 0.99 м2
  BS10 Геотекстил TIPPTEX  BS10 120 g/m2 100/2 m PP 1.06 м2
  BS10 500 Геотекстил TIPPTEX  BS10 120 g/m2 100/5 m PP 1.06 м2
  BS12w Геотекстил TIPPTEX  BS12w 150 g/m2 100/2 m PP 1.29 м2
  BS12w 500 Геотекстил TIPPTEX  BS12w 150 g/m2 100/5 m PP 1.29 м2
  BS13 Геотекстил TIPPTEX  BS13 160 g/m2 100/2 m PP 1.37 м2
  BS13 500 Геотекстил TIPPTEX  BS13 160 g/m2 100/5 m PP 1.37 м2
  BS15 Геотекстил TIPPTEX  BS15 180 g/m2 100/2 m PP 1.53 м2
  BS15 500 Геотекстил TIPPTEX  BS15 180 g/m2 100/5 m PP 1.53 м2
  BS16 Геотекстил TIPPTEX  BS16 200 g/m2 100/2 m PP 1.69 м2
  BS16 500 Геотекстил TIPPTEX  BS16 200 g/m2 100/5 m PP 1.69 м2
  BS18 Геотекстил TIPPTEX  BS18 215 g/m2 100/2 m PP 1.81 м2
  BS18 500 Геотекстил TIPPTEX  BS18 215 g/m2 100/5 m PP 1.81 м2
  BS20 Геотекстил TIPPTEX  BS20 235 g/m2 100/2 m PP 1.97 м2
  BS20 500 Геотекстил TIPPTEX  BS20 235 g/m2 100/5 m PP 1.97 м2
  BS20w Геотекстил TIPPTEX  BS20w 250 g/m2 100/2 m PP 2.09 м2
  BS20w 500 Геотекстил TIPPTEX  BS20w 250 g/m2 100/5 m PP 2.09 м2
  BS21 Геотекстил TIPPTEX  BS21 260 g/m2 100/2 m PP 2.17 м2
  BS21 500 Геотекстил TIPPTEX  BS21 260 g/m2 100/5 m PP 2.17 м2
  BS25 Геотекстил TIPPTEX  BS25 300 g/m2 100/2 m PP 2.49 м2
  BS25 500 Геотекстил TIPPTEX  BS25 300 g/m2 100/5 m PP 2.49 м2
  BS30 Геотекстил TIPPTEX  BS30 350 g/m2 100/2 m PP 2.89 м2
  BS30 500 Геотекстил TIPPTEX  BS30 350 g/m2 100/5 m PP 2.89 м2
  BS32 Геотекстил TIPPTEX  BS32 400 g/m2 100/2 m PP 3.08 м2
  BS32 500 Геотекстил TIPPTEX  BS32 400 g/m2 100/5 m PP 3.08 м2
  BS40 Геотекстил TIPPTEX  BS40 500 g/m2 100/2 m PP 3.84 м2
  BS40 500 Геотекстил TIPPTEX  BS40 500 g/m2 100/5 m PP 3.84 м2
  BS46 Геотекстил TIPPTEX  BS46 600 g/m2 50/2 m PP 4.59 м2
  BS46 500 Геотекстил TIPPTEX  BS46 600 g/m2 50/5 m PP 4.59 м2
  BS54 Геотекстил TIPPTEX  BS54 800 g/m2 50/2 m PP 6.01 м2
  BS54 500 Геотекстил TIPPTEX  BS54 800 g/m2 50/5 m PP 6.01 м2
  BS75 Геотекстил TIPPTEX  BS75 1000 g/m2 50/2 m PP 7.49 м2
  BS75 500 Геотекстил TIPPTEX  BS75 1000 g/m2 50/5 m PP 7.49 м2
  BS80 Геотекстил TIPPTEX  BS80 1200 g/m2 50/2 m PP 8.98 м2
  BS80 500 Геотекстил TIPPTEX  BS80 1200 g/m2 50/5 m PP 8.98 м2
  Pavemat B140 Геотекстил TIPPTEX  Pavemat B140 g/m2 100/3.8 m PP 1.34 м2