• Артекс Инженеринг АД
  anemptytextlline
 • Околовръстен път - западна тангента гр. София
  anemptytextlline
 • ТЕЦ Марица Изток – Изграждане на нов гипсоотвал
  anemptytextlline
 • Първомай – Воден цикъл
  anemptytextlline
 • ПСОВ Поморие
  anemptytextlline
 • Събиране, пречистване и отвеждане на пречистени отпадъчни води Несебър – Слънчев Бряг – Равда
  anemptytextlline
 • Дълбоководно заустване гр. Созопол
  anemptytextlline
 • Рехабилитация и реконструкция на път III – 306 Луковит – Кнежа
  anemptytextlline
 • Елаците Мед – Рудник Елаците
  anemptytextlline
 • Изграждане на канализационната мрежа на гр. Етрополе
  anemptytextlline
 • Завод за механично и биологично третиране на отпадъци Хан Богров
  anemptytextlline
 • Елаците Мед – Хвостохранилище Бенковски 2
  anemptytextlline
 • Депо за битови отпадъци гр. Видин – част ВиК
  anemptytextlline
 • Депо Перник – Регионално депо за неопасни отпадъци
  anemptytextlline
 • Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с. Долни Богров
  anemptytextlline
 • Изграждане на битово – фекална канализация на с. Богомилово общ. Стара Загора
  anemptytextlline
 • Банско – Воден цикъл
  anemptytextlline
 • Изграждане на регионална клетка депо Братово, Бургас
  anemptytextlline
 • „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград”
  anemptytextlline
 • Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда
  anemptytextlline
 • Рекултивация и изграждане на съоръжение за третиране на отпадъци в община Панагюрище
  anemptytextlline
 • Рехабилитация на водопреносна мрежа кв. Дружба
  anemptytextlline
 • City Park Residence
  anemptytextlline
 • КСБ – Камара на Строителите
  anemptytextlline
 • София Саут Ринг Мол
  anemptytextlline