ВОДОМЕРИ

Водомерите са уреди, проектирани за точно отчитане на количеството преминала през тях вода.Произвеждат се различни видове водомери, като в момента най-разпространени на пазара са тези със сух брояч за топла или студена вода.