СТОМАНОБЕТОНОВИ ПРОДУКТИ

Бетонът намира широко приложение в съвременното строителство. Благодарение на безспорните си качества, той е предпочитан строителен материал за изпълнението както на жилищни и обществени сгради, така и на пътни и хидротехнически съоръжения.