ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Отоплителните инсталации се изграждат с цел да предоставят допълнително комфорт и уют на хората пребиваващи в сградата, но и за достигане на необходимите технически изисквания за жилищни,търговски и промишлени съоръжения. Системата се състои от различни по важност компоненти – тръби, фитинги, отоплителни уреди, разширителни съдове, колекторни кутии и радиаторна арматура.

Юроком 2000 разполага с голяма гама от всички необходими части за пълното изграждането на една система – било то за началната и строително-монтажна фаза или нейното преустройство на даден участък. Фирмата предлага на клиентите си качество, достъпност и разнообразен избор на елементите необходими им за изграждането на една отоплителна инсталация.