Геомрежи

Геомрежите са геосинтетични материали, които изпълняват подсилваща функция в земната структура. Направени са като система от взаимно перпендикулярни, надлъжно и напречно изтеглени елементи, които може да се свързват продължително чрез заваряване, залепване или привързване в точките на пресичане, като по този начин се създават отвори  с размери между 1 и 10см. Това позволява проникването на почвени частици, камъни или други геосинтетични материали през отворите на мрежата и играе роля на блокировка за частиците. Геомрежите се използват за подсилване на несвързани
и свързани почви, както и образувания от едрозърнести материали.

по запитване