Геоклетки

Геоклетките са произведени от полиетилен с висока плътност (HDPE) ленти, които са свързани помежду си  със заварени снадки и образуват ромбоидни фигури. Транспортирането им става в сгънато състояние под формата на пакети. След разпъването на геоклетките и оформянето им по терена, следва запълването им с подходящи материали от пясък, чакъл, бетон и други. Перфорацията по лентите, допринася за дренажа и филтрацията на почвите, като в същото време запазва здравината на структурата. Геоклетките изпълняват основни функции при земно-насипните работи.

Приложението на геоклетките става при укрепване на откоси и стабилизиране на почвите срещу ерозия, усилване на почвените слоеве в подосновите на пътища и ЖП трасета, както и за стабилизация на слоевете при рекултивации и затревявания на
открити рудници и диги.

по запитване