ЗА НАС

Юроком 2000 е над 15 години на българския пазар. Фирмата е с утвърдени позиции на комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация и отопление за изграждане на сградни инсталации, инфраструктурни и промишлени обекти. През последните години в портфолиото си добавихме и продукти за укрепване на свлачища, диги, речни насипи, изграждане на пътна и тунелна инфраструктура, депа за опасни и неопасни отпадъци и рекултивации.

През изминалите години работихме за изграждане на ползотворни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти.

С бързи темпове, през последните години, компанията целенасочено разви своя дистрибуторска мрежа до най-отдалечените части на страната.

Професионалният  екип от специалисти е в непрекъсната комуникация с клиентите, за да отговори своевременно на техните нужди и да им предостави полезна информация за всички нововъведения на пазара.

МИСИЯ

КАЧЕСТВО

Ние предлагаме продукти на водещи европейски фирми производители.

ИНОВАТИВНОСТ

Ние въвеждаме иновативни търговски подходи, които гарантират сигурни и надеждни бъдещи партньорства.

АНГАЖИРАНОСТ

Ние се грижим за най-ценния капитал във фирмата – нашите служители, на които предоставяме отлични условия за професионална и лична реализация.

ЦЕЛ

Предлагаме на клиентите си най-новите и качествени изделия за изграждане на водопроводни, каналаизационни и отоплителни инсталации; инфраструктурно, земно и тунелно строителство, изграждане и рекултивиране на сметища за опасни и неопасни отпадъци.Непрестанно търсим отговор на въпросите:

  • Как се променя пазарът?
  • Как да отговорим адекватно на промените?
  • Как по-добре можем да задоволим потребностите на нашите клиенти?
  • Как да увеличим предлагането на качествени стоки и да запазим разумната цена?